Menu Zamknij

Dofinansowanie

Nasza firma jest Partnerem Konsorcjum Auto Mobility Centrum, którego Liderem jest Stowarzyszenie Pomocy Kierowcom Niepełnosprawnym SPiNKa.

Wykonywane w naszej firmie adaptacje samochodów, zarówno dla kierowców jak i pasażerów niepełnosprawnych, mogą być częściowo zrefundowane, do wysokości 50% kosztów, jednak nie więcej niż do kwoty 6000 zl.

 

Program „Bezpieczne auto”, istota programu:

Program „Bezpieczne Auto” kierowany jest do niepełnosprawnych kierowców i pasażerów, dla których kierowanie autem lub jego użytkowanie do celów transportowych wymaga specjalistycznej adaptacji technicznej.

Stowarzyszenie SPiNka tworzy pod swoim Patronatem sieć serwisów, które gwarantują profesjonalną adaptację oprzyrządowania (dla kierowców i pasażerów) w oparciu o urządzenia i systemy producentów, którzy posiadają świadectwa jakości i bezpieczeństwa eksploatacyjnego takich urządzeń. Zapewniają jednocześnie wysoki poziom techniczny montażu oraz pełną opiekę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Dofinansowanie:
Aktualnie, dofinansowania do kosztów specjalistycznej adaptacji pojazdów, za pośrednictwem Stowarzyszenia SPiNKa, udziela  PZU SA.

Wniosek o dofinansowanie jest rozpatrywany wyłącznie w przypadku montażu oprzyrządowania fabrycznie nowego, posiadającego gwarancje bezpieczeństwa eksploatacyjnego.

Wielkość dofinansowania wynosi maksymalnie do 50% poniesionych kosztów adaptacji, nie więcej jednak niż 6.000 zł). Decyzję o ostatecznym wymiarze przyznanego wsparcia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia SPiNKa po wykonaniu usługi i złożeniu wymaganego kompletu dokumentów.

Dofinansowanie wypłacane jest zawsze po wykonaniu usługi w cyklu kwartalnym; raz na kwartał w miesiącach: za I kw. w kwietniu, za II kw. w lipcu, za III kw. w październiku i za IV kw. w styczniu następnego roku.

Dofinansowania z innych źródeł:
W przypadku otrzymania dofinansowania z innego źródła – beneficjent ma obowiązek  poinformowania Stowarzyszenia SPiNKa z jakiego źródła pochodzi i w jakiej wysokości zostało ono uzyskane. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do weryfikacji takich informacji, kierując się nadrzędnym dobrem, jakim jest poczucie sprawiedliwości społecznej. W przypadku ujawnienia takiego faktu i nie  powiadomienia Stowarzyszenia SPiNKa o otrzymaniu innego wsparcia – beneficjent ma obowiązek zwrotu przyznanej  kwoty dofinansowania. Pobierz oświadczenie.

Procedura wykonania usługi adaptacji pojazdu:
Osoba ubiegająca się o dofinansowanie specjalistycznej adaptacji swojego auta  zgłasza się telefonicznie lub mailowo do Stowarzyszenia SPiNKa
Tel.  (22) 7777399
info@spinka.org.pl

Klient wypełnia i dostarcza do Stowarzyszenia SPiNKa WNIOSEK o dofinansowanie (scan mailem lub kopia pocztą). Formularz WNIOSKU jest do pobrania ze zbioru wszystkich dokumentów obowiązujących w naszych procedurach formalnych (pobierz wniosek)-dla osób prywatnych lub (pobierz wniosek)-dla firm.

Po rejestracji zgłoszenia i wstępnej weryfikacji oczekiwań i wymagań zainteresowanej osoby, następuje kontakt merytoryczny z koordynatorem tematu ze strony Stowarzyszenia SPiNKa.

Kontakt merytoryczny sprawuje:
Eugeniusz BŁASZCZAK tel. 607-264-912
Klient realizuje adaptację w jednym z serwisów adaptacyjnych wchodzącym w skład ogólnopolskiej sieci, z którym współpracuje Stowarzyszenia SPiNKa.

Zestaw obowiązujących dokumentów:
WNIOSEK o dofinansowanie (oryginał)
Orzeczenie o niepełnosprawności (kopia) Faktura zapłaty za wykonaną usługę (kopia)
Polisa ubezpieczenia pojazdu (kopia)

Ubezpieczenie pojazdu:
Dla Stowarzyszenia SPiNKa jest rzeczą istotną, kto jest ubezpieczycielem pojazdu. Pełny komentarz do tego tematu zamieszczamy w innym dziale informacyjnym, dotyczącym Ubezpieczeń. Realizujemy Program pt. „Pomagamy sobie wzajemnie”. Prosimy o jego uważną lekturę.

Składanie dokumentów – komplet dokumentów prosimy dostarczyć osobiście do naszej siedziby:
„SPiNKa”
ul. Jagiellońska 55 (budynek nr 5)
03-301 Warszawa

lub pocztą – listem priorytetowym (nie poleconym) na adres:

Stowarzyszenie Pomocy
Niepełnosprawnym Kierowcom – SPiNKa
03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 55 (budynek nr 5)

Zarząd
Stowarzyszenia „SPiNKa”